Ovaj sajt je demo sajt koji prati onlajn obuku Izrada sajtova. Koristi se isključivo kao demonstracija za konkretne lekcije i vežbe na samoj obuci. Ono što je na ovom sajtu je ono što će učesnici onlajn obuke naučiti kao osnove. Na samoj obuci se realizuju još mnoge aktivnosti koje učesnicima daju veštine za dodatne mogućnosti sajta koje nisu ovde prikazane.

Moguće je da će se ovaj sajt menjati i neki njegovi delovi biti nevezani a mnogi sa greškom. Sve to je u cilju onlajn obuke, kako bi učesnici obuke mogli da prave primere kao na ovom sajtu i da pronalaze određene greška. Svaki učesnik na ovoj obuci će praviti svoj sajt koji će biti u osnovi kao ovaj, ali sa mnogo više nadogradnja.